Afdeling School Extern Multidisciplinair Advies Team (SMAT)

Het SMAT richt zich op het verlenen van advies en ondersteuning, op het moment dat het de school/crèche aan de mogelijkheden ontbreekt om de situatie van het kind/de jongere (0-24 jaar) te verbeteren.

Het SMAT is een samenwerking waarbinnen deskundigen van verschillende achtergronden door hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van het kind/de leerling/de student en op wat er nodig is aan hulp en/of ondersteuning, bijv. maatschappelijk werkers, interne begeleiders van school, bij ambulante, semi- residentiele en residentiele hulpverleningsinstellen.