Afdeling Begeleiding & Coaching (B&C)

Deze afdeling begeleidt en ondersteund het funderend-, speciaal- en voortgezet onderwijs en professionals.

Dit team ondersteunt scholen in hun structuur om mogelijke leer- en gedragsproblemen te signaleren, verhelpen en begeleiding te kunnen bieden. Het team biedt sociaal-emotionele begeleiding gericht op het school team, de leerling en de ouders. Wij bieden trainingen en begeleiding over het pedagogische klimaat en gedragsproblemen op school. Verder bieden wij in samenwerking met docenten verschillende trainingen aan leerlingen die te maken hebben met hun dagelijkse leven.