Deel leuke tips, artikelen en websites met ons! Mail e.rosini@sige.cw

Voor kinderen

Tellen en getalbegrip

Om het getalbegrip van je kind te vergroten kun je terecht op de site www.digischool.nl. Bij rekenen voor groep 1/2 vind je spelletjes waar je kind kan oefenen met het ordenen en tellen van voorwerpen. Bij rekenen voor groep 3/4/5 en groep 6/7/8 vind je oefeningen gericht op het getalbegrip.

Optellen en aftrekken

Op de site www.meestermichael.nl kun je onder het kopje ‘groep 3’ samen met je kind bussommen
oefenen. Wil je samen met je kind het optellen en aftrekken oefenen, dan kun je terecht bij de site www.rekenen-oefenen.nl. Onder het kopje ‘erbijsommen (+)’ en ‘erafsommen (-)’ vind je voor groep 2 t/m 8 geschikte sommen.

Vermenigvuldigen

Op de volgende sites kan je kind de tafels oefenen en een tafeldiploma halen:
www.tafeldiploma.nl, www.tafels-oefenen.nl en www.onlineklas.nl
Bij de site www.rekenen-oefenen.nl vind je vanaf groep 3 ook allerlei sommen om mee te oefenen.

Delen

Je kind kan het delen oefenen op de sites www.rekenen-oefenen.nl en www.leestrainer.nl.

Breuken

Je kind kan de breuken oefenen op de volgende sites:
www.leestrainer.nl (onder het kopje ‘rekenen’ vind je vanaf groep 6 breuken);
www.rekenen-oefenen.nl (vanaf groep 5 kun je breuken oefenen);
www.breukenoefenen.nl (optellen,aftrekken, vermenigvuldigen en delen van breuken).

Meetkunde

Op de site www.kinderpleinen.nl vind je onder het kopje ‘rekenen verzamelplein’ de rubriek ‘meten &
maten & metriek stelsel’ met meetoefeningen.
Op de site www.leestrainer.nl vind je onder het kopje ‘rekenen’ vanaf groep 4 allerlei leuke
meetopdrachten.
Voor het omzetten van lengtematen kun je naar de site www.meestermichael.nl. Vanaf groep 5 vind je
daar allerlei meetoefeningen.

Ruimtelijk inzicht

Kleuters oriënteren zich in groep 1/2 op hun directe omgeving, onder andere door het bouwen met
blokken in de bouwhoek. Op de site www.kinderpleinen.nl kun je onder het kopje ‘rekenen met
Sesamstraat’ allemaal leuke filmpjes zien die met ruimtelijk inzicht te maken hebben.
Naast het bouwen met blokjes, is het ook heel leerzaam om op de computer virtueel van alles te
bouwen.Op de site www.rekenweb.nl van het Freudenthalinstituut (onderzoeksinstituut van de
universiteit Utrecht) vind je allerlei leuke spelletjes. Bij het spel ‘bouwen met blokken’ kun je op de
computer vrij bouwen, maar ook bouwsels nabouwen.

Gewicht

Op de site www.kinderpleinen.nl vind je onder het kopje ‘rekenen verzamelplein’ de rubriek ‘wegen en
gewichten’. Er is onder andere een spel waarbij je kind digitaal kan wegen met de balans.

Inhoud

Vanaf groep 7 komen de inhoudsmaten uitgebreid aan de orde. Toch blijft het begrip ‘inhoud’ voor veel
kinderen een abstract begrip. Door je kind hier veel mee te laten experimenteren, volgt het begrip
vanzelf. Op het volgende filmpje kun je zien hoe je dit zou kunnen doen: www.leraar24.nl/video/2417 (gewicht en inhoud). Op de site www.leestrainer.nl vind je ook opdrachten met betrekking tot inhoud.

Tijd

Op de site www.kinderpleinen.nl vind je voor kleuters bij de rubriek ‘Rekenen met Sesamstraat’ allemaal leuke filmpjes die met tijd te maken hebben. Het is leuk om deze filmpjes samen met je kind te bekijken en eventueel na te bespreken.
Op de sites www.rekenen-oefenen.nl, www.digischool.nl en www.leestrainer.nl kan je kind het analoge en digitale klokkijken oefenen.

Geld

Vanaf groep 4 gaat je kind leren rekenen met geld. Voor oefeningen met geld kun je terecht op de
volgende sites: www.reken-oefenen.nl, www.leestrainer.nl, www.spelletjesplein.nl en www.rekenweb.nl.

Tabellen en grafieken

Tabellen en grafieken vind je bijvoorbeeld in de krant en in atlassen. Je kunt deze samen met je kind
gaan interpreteren. Op de volgende sites vind je ook leuke oefeningen: www.rekenenoefenen.nl, www.leestrainer.nl en www.digischool.nl .

  • Virtuele MUSEUMKIDS tour door het museum. https://museumkids.nl/het-museum-bij-jou-thuis
  • Werkboekjes voor kinderen. http://web.dm-s.nl/index.php?id=157-6b5707d91fb47cc98d7af0e9218878c3
  • Childrensmuseumcuracao: https://childrensmuseumcuracao.org/progamming/museum-at-home/

Voor ouders

  • Conscious discipline
  • Are you looking for something new to binge-watch during your extended time at home? Check out our free Conscious Discipline webinars here: https://bit.ly/2QhwlTT and see the variety of content we have available for both parents and educators!
  • Artikel “Thuiszitten zwaar voor ouders met kinderen met een beperking”.)