Download programma

Kosten verbonden aan de conferentie:
– Naf75,00 t/m 11 maart 2022 (early bird)
– Naf90,00 na 11 maart 2022

Gelieve te storten op MCB Bankrekening FIDE: 19569910 onder vermelding van het factuurnummer (zie uw bevestigingsemail)