Afdeling Vroeg- en voorschoolse educatie

Deze afdeling biedt ondersteuning en geeft advies aan ouders en educatie experts over de ontwikkeling bij kinderen tussen 0-4 jaar.

Na een intake en onderzoek biedt dit team begeleiding dat aansluit bij de behoefte van het kind en zijn/haar opvoeder/ouder zoals:

  • Informatie over de ontwikkeling van het kind
  • Begeleiding in de thuissituatie (“home based”)
  • Begeleiding in een groep (center based”)
  • Pedagogische ondersteuning bij kinderopvang ter verbetering van kwaliteit en zorg en stimuleren van de ontwikkeling van het kind. Dit om vroeg mogelijke ontwikkelingsachterstanden te kunnen signaleren bij het kind en te verhelpen
  • Cursussen voor ouders om ondersteuning van stimulering van leerontwikkeling thuis