Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

Hoe stimuleer je bij de leerlingen de samenwerkingsvaardigheden die bij hen aansluiten en die hen voorbereiden op een toekomst waarin kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid is?

Introductie

Onze leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en een wereld waarin ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. Welke skills hebben zij nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Hoe prikkel en motiveer je de leerlingen van deze generatie op een manier die aansluit op deze veranderende moderne wereld? In deze cursus komt de 21e-eeuwse vaardigheid samenwerken aan bod en ligt er een accent op het (h)erkennen van de eigen unieke kwaliteiten en die van een ander in de groep. Indirect komt hierbij ook de 21st century skill zelfregulering aan bod. Hoe stimuleer je de bewustwording van je leerlingen met betrekking tot de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de groepsleden? En hoe faciliteer je de randvoorwaarden voor een optimale samenwerking?

Deze cursus is de eerste in een serie van vijf cursussen over 21e-eeuwse vaardigheden. De andere cursussen in deze serie gaan over creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken, en ICT en mediawijsheid. De vijfde cursus is een eindopdracht behorende bij de vier inhoudelijke cursussen, waarin je gevraagd wordt aan de slag te gaan met de 21e-eeuwse vaardigheden.

Resultaat van de cursus

Na het volgen van deze cursus kun je:

  • de vaardigheden opsommen die horen bij samenwerken in de 21e eeuw;
  • benoemen hoe je een optimale pedagogische basis creëert voor samenwerking;
  • het onderscheid tussen samenwerken en coöperatief leren beargumenteren;
  • beschrijven aan welke eisen een goede coöperatieve werkvorm voldoet;
  • coöperatieve werkvormen toepassen in je eigen lessen;
  • leerlingen begeleiden in het herkennen en inzetten van hun persoonlijke kwaliteiten.

Opbouw van de cursus

De cursus heeft een studiebelasting van 6 uur en kent de volgende opbouw.

De praktijk

De cursus start met een korte beschrijving van een praktijksituatie, waarmee we je kennis laten maken met het onderwerp van deze cursus.

De feiten, de basis en verdieping

Bij de feiten krijg je een video te zien waarin samenwerkend leren in de praktijk centraal staat. Ook volgt er een uitleg over de definitie van samenwerkend leren. In de basis krijg je een toelichting op samenwerken in de 21e eeuw. In de eindtoets krijg je hierover enkele vragen. In de verdieping verwijzen we naar een artikel waarin een koppeling gemaakt tussen coöperatief leren en meervoudige intelligentie.

 Handvatten voor de praktijk

Je treft enkele hulpmiddelen aan die je kunt gebruiken bij het bevorderen van het samenwerken en coöperatief leren van je leerlingen.

Eindtoets

Om je kennis en begrip van de inhoud van de cursus te peilen maak je de eindtoets.

Onderzoeksvraag

We kunnen ons voorstellen dat jij (en je collega’s wellicht) de theorie rond de 21e-eeuwse vaardigheid samenwerken verder wilt verdiepen en toepassen in de praktijk. We geven daarom een suggestie en een concreet format waarmee je systematisch te werk kunt gaan.

Leidraad structurele onderwijsverbetering