Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

21e-eeuwse vaardigheden – Deel1: Samenwerken en coöperatief leren

Hoe stimuleer je bij de leerlingen de samenwerkingsvaardigheden die bij hen aansluiten en die hen voorbereiden op een toekomst waarin kunnen samenwerken een belangrijke vaardigheid is?

Opbouw en resultaat van de cursus

Introductie

Onze leerlingen groeien op in een digitaal tijdperk en een wereld waarin ontwikkelingen elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. Welke skills hebben zij nodig om goed voorbereid te zijn op de toekomst? Hoe prikkel en motiveer je de leerlingen van deze generatie op een manier die aansluit op deze veranderende moderne wereld? In deze cursus komt de 21e-eeuwse vaardigheid samenwerken aan bod en ligt er een accent op het (h)erkennen van de eigen unieke kwaliteiten en die van een ander in de groep. Indirect komt hierbij ook de 21st century skill zelfregulering aan bod. Hoe stimuleer je de bewustwording van je leerlingen met betrekking tot de eigen kwaliteiten en de kwaliteiten van de groepsleden? En hoe faciliteer je de randvoorwaarden voor een optimale samenwerking?

  • Deze cursus is de eerste in een serie van vijf cursussen over 21e-eeuwse vaardigheden. De andere cursussen in deze serie gaan over creativiteit, probleemoplossend vermogen en kritisch denken, en ICT en mediawijsheid. De vijfde cursus is een eindopdracht behorende bij de vier inhoudelijke cursussen, waarin je gevraagd wordt aan de slag te gaan met de 21e-eeuwse vaardigheden.
  • Resultaat van de cursus
  • Na het volgen van deze cursus kun je:
  • de vaardigheden opsommen die horen bij samenwerken in de 21e eeuw;
  • benoemen hoe je een optimale pedagogische basis creëert voor samenwerking;
  • het onderscheid tussen samenwerken en coöperatief leren beargumenteren;
  • beschrijven aan welke eisen een goede coöperatieve werkvorm voldoet;
  • coöperatieve werkvormen toepassen in je eigen lessen;
  • leerlingen begeleiden in het herkennen en inzetten van hun persoonlijke kwaliteiten.