SIGE richt zich op meerdere doelgroepen. Alle onderwijs professionals zoals leerkrachten, IB-er, RT-er en maatschappelijk werkers. De professionals die het onderwijs ondersteunen zoals jeugdinstellingen, psychologen en psychiaters.

Op educatie gebied maken we graag content voor pedagogische begeleiders van de vroeg- en voorschoolse educatie en actoren voor de invulling van de vrije tijd van kinderen.

De pedagogische driehoek is niet compleet zonder de doelgroep ouders; wij willen met de WEBcademy de ouderparticipatie en -betrokkenheid stimuleren en ouders met kinderen van 0-24 jaar opvoedingsondersteuning bieden.